ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร, ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์, ระบบบำบัดน้ำเสีย

/ กรกฎาคม 19, 2018/ ระบบบำบัดน้ำ

ระบบบำบัดน้ำเสีย แบ่งออกเป็น 6 แบบ ดังนี้ 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่อาศัยธรรมชาติในการบำบัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ซึ่งแบ่งตามลักษณะการทำงานได้ 3 รูปแบบ คือ บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) บ่อแฟคคัลเททีฟ

Read More