ช่างรับเหมาระบบบำบัดน้ำเสีย, บริษัทรับเหมาระบบบำบัดน้ำเสีย, ผู้รับเหมาระบบบำบัดน้ำเสีย

/ กรกฎาคม 19, 2018/ ไม่มีหมวดหมู่

  ระบบบำบัดน้ำเสียแบ่งเป็น ดังนี้ Chemical Treatment เป็นการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทางเคมี มาทำปฏิกิริยากับสิ่งเจือปนที่อยู่ในน้ำเสีย เช่นโลหะหนักบางตัวที่ปนเปื่อนมากับน้ำเสีย Biological Treatment การบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนทางชีวภาพ เช่นการใช้

Read More