ระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบริษัทจำกัดเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องลองนับน้ำเสียรวมจากกระบวนการผลิตภายในโครงการซึ่งตัวน้ำเสียของโครงการเป็นน้ำเสียที่มีตะกอนจำนวนมากซึ่งจำเป็นต้องใช้ระบบแยกตะกอนด้วยโพลิเมอร์และสูบอัดเข้าสู่ถุงรีดตะกอนเพื่อแยกตัวตะกอนที่ปนเปื้อนออกจากนั้นจึงรวบรวมน้ำที่ผ่านการรีดตะกอนเข้าสู่ระบบบำบัดและปล่อยออกตามมาตรฐานอุตสาหกรรม