ระบบจัดการน้ำดี

โครงการระบบย่อยบำบัดไขมันโรงอาหารมหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุงเป็นโครงการที่มีน้ำเสียจากโรงอาหารและน้ำล้างจานสำหรับการออกแบบและคำนวณนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ระบบย่อยบำบัดไขมันเพื่อที่จะให้คุณภาพน้ำผ่านมาตรฐานจึงมีการเพิ่มระบบเอนไซม์ อัตโนมัติและปั๊มเติมอากาศภายในระบบ เพื่อที่จะย่อยสลายไขมัน และน้ำที่ออกมาผ่านมาตรฐานน้ำทิ้ง