เกี่ยวกับเรา

บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2556 ด้วยความร่วมมือของสองผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้าง มีเป้าหมายชัดเจน และเป็นหนึ่งเดียวกันที่ต้องการจะสร้างบริษัทรับเหมางานก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง และลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ สำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยมีทีมที่ปรึกษาเป็นวิศวกรอาวุโส และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่คอยให้คำปรึกษาทั้งงานออกแบบและก่อสร้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Video Obec Engineer

บริการ (Our Service)

ถังเก็บน้ำ ( Water Storage Tank)

ถังบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment Tank)

ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank)

อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment Equipment)